Thursday, March 8, 2007

Ano kaya?

Ano kaya kung isasa puso at isasa diwa ng bawat Pilipino ang Panatang Makabayan.

Siguro magkakaisa na tayo bilang mga Pilipino.
Siguro di na magiging corrupt ang mga naka upo sa pwesto.
Siguro di na mangingikil ang mga pulis at di na maglalagay ang mga lumalabag sa batas.
Siguro mas magiging tolerant tayo sa kakaibang opinyon ng iba.
Siguro igagalang natin ang pasya ng mas nakakarami.
Siguro hindi na mandaraya ang mga pulitiko sa araw ng halalan.
Siguro hindi na natin iboboto yung dahil sikat lamang kahit walang kakayahan.
Siguro mas pangangahalagahan natin ang pambansang interest kesa sa personal na interes.
Siguro hindi na natin babastusin ang ating watawat at aawitin ng buong pagmamalaki ang Pambansang Awit.
Siguro mas tatangkilikin natin ang mga gawa natin.
Siguro mas magpupursigi tayo sa gumawa, mag imbento, mag sikap, mag impok at maging mahusay sa lahat ng gawain.
Siguro uunlad na rin tayo.

Ano kaya?

No comments: