Thursday, March 8, 2007

Sana'y maging panata ng bawat Pilipino

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako’s kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang

Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang
Makabayan at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag iimbot
At buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino
Sa isip, sa salita at sa gawa.

1 comment:

elrodtres@hotmail.com said...

Pwede po bang maglagay kayo ng kahit limang panata ng mga Pilipino lamang kasi asssignment namin yun.............